Oferta

Dlaczego Potrzebujesz Najlepszego Notariusza

Kiedy podejmujesz ważne decyzje prawne, niezależnie od tego, czy dotyczą one nieruchomości, dziedziczenia, czy też sporządzania umów, niezbędne jest zaufanie do osoby, która będzie Cię wspierać w tych procesach.

Najlepszy notariusz to osoba o dogłębnej wiedzy prawniczej i wieloletnim doświadczeniu. Posiadając bogate umiejętności praktyczne, doskonale zrozumie Twoje potrzeby i zapewni najwyższy standard obsługi.

Oferta Specjalna

Depozyty notarialne

Gwarantujące bezpieczną sprzedaż.
Na tle niewłaściwego zabezpieczenia interesów stron przez notariusza, było w ostatnim czasie dużo programów w TV.

Stwierdzenia spadku –
Akty Poświadczenia Dziedziczenia

Sprawa załatwiana podczas jednego spotkania, a cena jest konkurencyjna w porównaniu z ceną adwokata za prowadzenie sprawy spadkowej.

Spadki tzw. piętrowe

W przypadku śmierci kilku osób.

Czynności notarialne wyjazdowe

W Szpitalu, Areszcie Śledczym, Zakładzie Karnym, w miejscu zamieszkania. Wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne i uzasadnione.

Wydania lokalu oraz jego opróżnienia z najmu okazjonalnego

Podpisuję z klientami akty o poddaniu się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt) 4, 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego oraz akty o poddaniu się egzekucji.

Śluby humanistyczne

Uregulowanie tego związku odpowiednimi aktami notarialnymi zabezpieczającymi interesy stron.

Nasza Oferta

Obszary działalności notariusza obejmują:​

Sporządzanie aktów notarialnych:

 • Sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości
 • Sporządzanie testamentów
 • Sporządzanie umów spółek i umów handlowych
 • Sporządzanie pełnomocnictw i umów darowizny

Poświadczanie podpisów i dokumentów:

 • Poświadczanie autentyczności podpisów na dokumentach
 • Poświadczanie zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami
 • Poświadczanie treści dokumentów jako wiernych kopii

Udzielanie porad notarialnych:

 • Doradztwo w zakresie dziedziczenia i sporządzanie aktów dziedziczenia
 • Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, np. sporządzanie umów alimentacyjnych oraz umów dotyczących opieki nad dziećmi
 • Doradztwo w zakresie prawa handlowego, np. sporządzanie umów spółek, umów franchisingu

Działania dotyczące nieruchomości:

 • Ustanawianie hipotek i innych zabezpieczeń na nieruchomościach
 • Sporządzanie aktów przeniesienia własności nieruchomości
 • Przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości

Spisywanie protokołów:

 • Sporządzanie protokołów zebrań i posiedzeń organów spółek
 • Sporządzanie protokołów zebrań wspólnot mieszkaniowych
Skontaktuj Się Z Nami

+48 733 350 558

lub

22 620 11 11